Detektory tlenku – przypomnienie !

W związku z wczorajszym zdarzeniem związanym z prawdopodobnym zatruciem tlenkiem węgla, zarząd wspólnoty Zamenhofa 4

przypomina o obowiązkowym używaniu dostarczonych wszystkim mieszkańcom detektorów KIDDE 7DC0

Detektor tlenku KIDDE 7DC0 instrukcja obsługi pdf


Posiadanie czujnika tlenku węgla nie zwalnia z obowiązku należytej
dbałości o inne urządzenia.

Tlenek węgla może wydobywać się z nieprawidłowo działających
urządzeń grzejnych lub niedrożnych kanałów spalinowych i
kominów.

Tlenek węgla jest toksyczną substancją, która ma tendencje do kumulowania się w organizmie.
Czujnik dokonuje pomiarów metodą średnich ważonych w czasie, dlatego im wyższe jest
stężenie tlenku węgla, tym szybciej włącza się alarm.

tlenek węgla

W przypadku zadziałania alarmu i przewietrzenia pomieszczenia
stężenie tlenku węgla może zmniejszyć się przed przybyciem
pomocy. Dlatego należy koniecznie znaleźć źródło emisji tlenku
węgla i dokonać odpowiedniej naprawy, aby je wyeliminować.


ALARM CZUJNIKA TLENKU POSTĘPOWANIE

Właściciel mieszkania pomimo posiadania takiego detektora nie pokusił się żeby go uruchomić.

Jak może wyglądać akcja ratunkowa, wszyscy przekonaliśmy się w dniu 15.10.2019

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o należyte dbanie o urządzenia grzejne oraz zainstalowanie i obowiązkowe używanie detektorów KIDDE 7DC0