Stan techniczny rur

Stan oraz dane techniczne rur wodociągowych :

Producent / data : Brak możliwości identyfikacji

Gwarancja : Wygasła

Ciśnienie robocze : Brak danych lub spadkowe

Zastosowanie : Piony – wewnętrzny dopływ wody do każdego mieszkania

Zalecenia w przypadku awarii : Brak – znikome prawdopodobieństwo wystąpienia

Stara rura doprowadzająca wode Rura zardzewiała z bloku Rura wodna stara w bloku Rura stara w bloku przekrój stan techniczny

Zdjęcia wysokiej rozdzielczości dla osób twierdzących że jest inaczej.