Segregacja śmieci

Zapraszamy do zapoznania się z prawidłowym sposobem segregacji odpadów komunalnych

 

2Do pojemnika lub worka NIEBIESKIEGO wrzucamy papier, np:

 • gazety i czasopisma,
 • prospekty i katalogi, zeszyty,
 • książki w miękkich okładkach lub usuniętymi okładkami twardymi,
 • torby i opakowania papierowe,
 • tekturę i opakowania tekturowe.

 

3Do pojemnika lub worka ŻÓŁTEGO wrzucamy tworzywa sztuczne oraz opakowania metalowe, np:

 • plastikowe butelki po napojach (zgniecione) i zakrętki,
 • plastikowe torebki, puszki po konserwach, kapsle,
 • kartony po mleku i sokach, puszki po napojach,
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).

 

 

1Do pojemnika lub worka ZIELONEGO wrzucamy szkło, np.:

 •  słoiki szklane, butelki szklane, szklane opakowania.

 

 

 

Do pojemnika na odpady ZMIESZANE wrzucamy np.:

 • zabrudzony tłusty papier,
 • papier higieniczny, podpaski,
 • pieluchy jednorazowe, kalkę techniczną,
 • papierowe i tekturowe opakowania po materiałach budowlanych,
 • tapety, foliowane i lakierowane katalogi,
 • gumy, tłuste folie,
 • worki do odkurzaczy,
 • zimny popiół,
 • resztki jedzenia oraz odpady ulegające biodegradacji.

Do pojemnika na zmieszane nie wrzucamy np.:

 • przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • zużytych opon, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
 • odpadów wielkogabarytowych.

 

Zbiórka odpadów zielonych (np. skoszona trawa, liście) odbywa się od kwietnia do października.

kosze

 

Źródło: www.odpady.nowysacz.pl/segregacja-odpadow/