Telefony Alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999, 112

Straż pożarna: 998, 112

Policja: 997, 112

Straż miejska: 986, 18 443 70 54, 662 164 630

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 18 443 57 02, 18 448 66 81, 698 679 580

Pogotowie gazowe: 992, 18 449 95 12

Pogotowie energetyczne: 991, 18 414 57 00

Zespół placówek opiekuńczo-wychowawczych: 18 441 55 15

Pogotowie ciepłownicze (MPEC): 18 443 53 83

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 18 443 86 43, 18 414 12 40, 994